top of page

Privacybeleid

 

1. INLEIDING

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe The Champagne Fox vof (“onze” of “wij”) de persoonsgegevens van onze websitebezoekers en klanten verwerkt. Het bevat informatie over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en voor welke doeleinden en, belangrijker nog, hoe we ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zetten ook uiteen welke rechten u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. WIE ZIJN WIJ?

2.1 Wij zijn The Champagne fox vof (ondernemingsnummer r 84401974 met ons geregistreerd adres aan de Overamstelstraat 2-BG, 1091TN Amsterdam). In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld in verband met uw gebruik van onze website en diensten.
2.2 Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via Overamstelstraat 2-BG, 1091TN Amsterdam of stuur een e-mail naar  contact@thechampagnefox.nl

3. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

3.1 Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd; het kan naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/debetkaartnummer, IP-adres, locatiegegevens, aankoopgeschiedenis bevatten.
3.2 We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u die we van onze website ontvangen, verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit omvat het volgende:

  • Naam

  • E-mailadres

  • Adres

  • Leeftijd

  • Telefoon nummer; en

  • Creditcard- of debetkaartgegevens

3.3 We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens (dwz details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

4. DOELEINDEN WAARVOOR WE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

4.1 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voor de volgende doeleinden:
4.1.2 als u contact met ons opneemt, kunt u ons informatie over u geven door formulieren op onze site in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze diensten en wanneer u een probleem met onze site meldt;
4.1.3 het aanbieden van onze goederen en onze diensten aan u op een gepersonaliseerde manier, we kunnen bijvoorbeeld suggesties doen op basis van uw eerdere zoekopdrachten om u in staat te stellen sneller geschikte goederen en diensten te identificeren. Dit kan ook, indien wettelijk toegestaan, het verwerken van gegevens met betrekking tot uw locatie omvatten;
4.1.4 het afhandelen en uitvoeren van uw bestellingen, als u goederen of diensten bij ons aanvraagt. Dit kan ook het verwerken van informatie omvatten die we van derden ontvangen, bijvoorbeeld adresgegevens om uw juiste adres te verifiëren;
4.1.5 het verkrijgen van betaling van u, als u een van onze goederen en/of diensten koopt;
4.1.6 onze leveranciers en dienstverleners in staat stellen om namens ons bepaalde functies uit te voeren, waaronder betalingsverwerking, verificatie, technische, logistieke of andere functies, zoals vereist, om uw bestellingen uit te voeren;
4.1.7 het oplossen van retouren, terugbetalingen of geschillen, als u uw rechten legaal uitoefent of als u een deel van ons aanbod wilt betwisten;
4.1.8 u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen, indien u ermee instemt dat wij dit mogen doen, om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van ons en van onze geselecteerde externe partners, waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Waar wettelijk toegestaan, kunnen we ook langs elektronische weg (bijv. e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u eerder bij ons hebt gekocht;
4.1.9 het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op uw apparaten; het leveren van advertenties op basis van uw interesses die zijn vastgesteld op basis van uw eerdere zoekopdrachten, bezoeken van subpagina's en aankopen op onze websites, en andere gegevens die zijn verkregen door het gebruik van "cookies" die op uw apparaten zijn geplaatst. Bekijk hier ons cookiebeleid
4.1.10 het waarborgen van de veiligheid van uw account en ons bedrijf, het voorkomen of detecteren van fraude of misbruik van onze website, bijvoorbeeld door verificatie-informatie op te vragen om uw accountwachtwoord opnieuw in te stellen;
4.1.11 het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten, bijvoorbeeld door bezoeken aan onze website en de verschillende subpagina's, de vraag naar specifieke goederen en diensten en uw opmerkingen te bekijken;
4.1.12 om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld in reactie op een verzoek van een rechtbank of regelgevende instantie, wanneer een dergelijk verzoek in overeenstemming met de wet is gedaan;

4.2 Om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, moeten we ons baseren op een of meer geldige rechtsgronden. Onze primaire rechtsgrond is dat we de gegevens nodig hebben om ons contract met u na te komen of om bepaalde stappen te ondernemen voordat we ons contract met u aangaan. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin we ons ook beroepen op andere geldige rechtsgronden, zoals:
4.2.1 uw toestemming voor bepaalde verwerkingsactiviteiten. Wanneer u ons bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken;
4.2.2 onze legitieme belangen als bedrijf (behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten prevaleren boven deze). Het is bijvoorbeeld binnen onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen; of
4.2.3 onze naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

5. OPENBAARMAKING VAN KLANTENINFORMATIE

5.1 Er zijn omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens aan derden willen of moeten verstrekken. Dit zal alleen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor de hierboven genoemde doeleinden. Deze scenario's omvatten openbaarmaking:
5.1.1 aan onze uitbestede serviceproviders of leveranciers om de levering van onze diensten of goederen aan u te vergemakkelijken, bijvoorbeeld de openbaarmaking aan onze datacenterprovider voor het veilig bewaren van uw persoonlijke gegevens, webhostingprovider via welke uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzamelde identiteitsverificatiepartners om uw identiteit te verifiëren aan de hand van openbare databases;
5.1.2 [aan onze advertentiepartners die ons in staat stellen gepersonaliseerde advertenties op uw apparaten of soortgelijke advertenties te leveren;
5.1.3 mits uw toestemming, aan onze marketingpartners, die contact met u kunnen opnemen per post, e-mail, telefoon, sms of op andere manieren. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden, kunt u zich uitschrijven door hier te klikken];
5.1.4 aan externe dienstverleners en consultants om de veiligheid of integriteit van ons bedrijf te beschermen, inclusief onze databases en systemen, en om redenen van bedrijfscontinuïteit;
5.1.5 aan een andere rechtspersoon, al dan niet tijdelijk, ten behoeve van een samenwerkingsverband, samenwerking, financiering, verkoop, fusie, reorganisatie, wijziging van rechtsvorm, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis. In het geval van een fusie of verkoop worden uw persoonsgegevens permanent overgedragen aan een opvolgend bedrijf;
5.1.6 aan overheidsinstanties waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen; en
5.1.7 aan een andere derde partij waar u uw toestemming hebt gegeven.


 

6. DIRECTE MARKETING

6.1 Als u een klant bent van The Champagne Fox en wij uw contactgegevens hebben verkregen in de loop van een verkoop, of u bent onderhandelingen aangegaan voor de verkoop van onze producten, dan kunnen wij ons beroepen op onze legitieme belangen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en u marketingcorrespondentie te sturen met betrekking tot vergelijkbare producten of diensten van The Champagne Fox op basis van uw eerdere aankoop(en), tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld. U hebt het recht om u af te melden voor deze marketing door op de afmeldlink in een van onze e-mails te klikken of door 'stop' te antwoorden op sms-marketing. U zou ook de mogelijkheid hebben gekregen om u af te melden voor onze marketing toen uw persoonlijke gegevens voor het eerst werden verzameld. In alle andere gevallen zullen we uw toestemming vragen om u elektronische marketingcommunicatie te sturen.
6.2 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, kunt u dit aanvragen via ons contactformulier in het contactgedeelte van onze website.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden in landen buiten de EER voor verdere verwerking in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in dit beleid. In deze omstandigheden zullen we, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ervoor zorgen dat uw privacyrechten voldoende worden beschermd door geschikte technische, organisatorische, contractuele of andere wettige middelen (bijvoorbeeld door ondertekening van de EU-modelcontractbepalingen).

8. BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1 We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen en zo lang als nodig is in verband met onze wettelijke verplichtingen of wanneer we een legitiem en wettig doel hebben om dit te doen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig vernietigen en verwijderen.
8.2 [We kunnen een geanonimiseerde vorm van uw persoonlijke gegevens, die niet langer naar u verwijzen, bewaren voor statistische doeleinden zonder tijdslimiet, voor zover we een legitiem en rechtmatig belang hebben om dit te doen].

9. GEGEVENSONDERWERPRECHTEN

9.1 De wetgeving inzake gegevensbescherming biedt u tal van rechten, waaronder het recht om: toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking, transport van en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit als zij van mening zijn dat hun persoonlijke gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
9.2 Recht om toegang tot het onderwerp te vragen. U kunt, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kopieën van uw persoonlijke gegevens opvragen. Als u kopieën wilt opvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, kunt u dit doen door te schrijven naar The Champagne Fox of door een e-mail te sturen naar contact@thechampagnefox.nl
9.3 Recht op rectificatie. U kunt ons verzoeken eventuele onnauwkeurige en/of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren.
9.4 Recht om toestemming in te trekken. U kunt, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw eerdere toestemming. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, u mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde servicefuncties waarvoor de verwerking van uw persoonlijke gegevens essentieel is.
9.5 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U kunt, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.
9.6 Recht op beperking van de verwerking. Als aan de voorwaarden van art 18 AVG is voldaan, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
9.7 Recht op gegevenswissing. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen en wij zullen hieraan voldoen, tenzij er een wettige reden is om dit niet te doen. Er kan bijvoorbeeld een dwingende legitieme grond zijn voor het bewaren van uw persoonsgegevens, zoals een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen, of als bewaring noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
9.8 Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen om deze door te geven of te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
9.9 Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Wij raden u aan contact met ons op te nemen bij vragen of als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft echter wel het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante toezichthoudende autoriteit. Als u contact wilt opnemen met het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk, gaat u naar de ICO-website voor instructies.

10. GEKOPPELDE WEBSITES

Houd er rekening mee dat alle websites die naar onze websites kunnen worden gelinkt, onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid.

11. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

bottom of page