top of page

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.thechampagnefox.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben.

 

Gebruik van informatie
The Champagne Fox vof actuele op deze website juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid staat, staat de Champagne Fox niet in voor de volledigheid, juistheid van de actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleent. The Champagne Fox vof gebruikt geen aansprakelijkheid voor die voortvloeit uit de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen The Champagne Fox vof en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
De Champagne Fox vof niet dat e-mails die aan The Champagne Fox vof worden verzonden (tijdig) worden ontvangen van verwerkt, omdat er vroegtijdige ontvangst van e-mails niet gegarandeerd kunnen worden. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met The Champagne Fox vof te corresponderen, beveiligingsrisico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The Champagne Fox heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van inhoud daarvan. The Champagne Fox vof voort dan ook aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van The Champagne Fox v eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gemaakt van op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat The Champagne vof daar vooraf toestemming heeft gegeven.  
 

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van  Raket Advocaat  (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

bottom of page